Зворотній зв'язок

Click to refresh

Хто онлайн

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

Стару версію сайту дивіться тут:

http://vilshanka.ucoz.ua/

Статті

Р І Ш Е Н Н Я

від «22» січня 2015 р. № 25
смт Вільшанка

Про затвердження програми
надання одноразової допомоги
та допомоги на поховання населенню
на території Вільшанської селищної ради

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про соціальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити програму надання одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання на 2016 рік. (додається);
2. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера відділу бухгалтерської служби Вільшанської селищної ради Перевознюк С.О.

Селищний голова В.Харковенко

Додаток до

рішення селищної ради

22.01.2016 № 25

П Р О Г Р А М А
надання одноразової матеріальної допомоги
та допомоги на поховання населенню на території
Вільшанської селищної ради
1. Загальні положення
1.1. Програма надання одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання населенню Вільшанської селищної ради (надалі Програма) розроблена відповідно до ст. ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».
1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання Програми.
2. Мета
2.1. Основною метою Програми є привернення уваги до умов проживання громадян, які потребують допомоги, надання їм матеріальної допомоги та вирішення питання про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
3. Завдання
3.1. Передбачити в селищному бюджеті кошти для надання матеріальної допомоги:
- громадянам, що постраждали від стихійного лиха – надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру – 70% від фактично виниклих збитків;
- на лікування – від 650 грн. до 1250 грн.;
- особам, що знаходяться у важких життєвих ситуаціях – від 650 грн. до 1250грн.;
- на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого /відповідно ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги на поховання належить до відання виконавчих органів місцевих рад/ - від 1250 грн. до 2050 грн.;
- одноразові соціальні виплати родинам, члени яких мобілізовані та перебувають в зоні АТО, вимушеним переселенцям з Донецької, Луганської областей та АР Крим (які фактично проживають на території Вільшанської селищної ради) в сумі 1250 грн. з розрахунку на 1 члена родини;
- надати допомогу родинам загиблих учасників АТО, мобілізованих до ЗС України згідно Указів Президента України в сумі 5050 грн.

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
4.1. Найбільш гострими життєвими проблемами для малозабезпечених громадян, які опинилися в складній ситуації і об’єктивно потребують реальної підтримки, є потреба в придбанні медикаментів, продуктів харчування, одягу, тощо. Тому надання одноразової грошової матеріальної допомоги категоріям громадян, на яких поширюється дія програми, буде хоч маленькою часткою для вирішення тих чи інших їх потреб.
4.2. Згідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги на поховання належить до відання виконавчих органів місцевих рад, тому виконком селищної ради здійснює облік осіб, які звернулися з письмовою заявою про допомогу на поховання та на підставі визначених документів надає таку допомогу в розмірі, встановленому рішенням ради.
5. Фінансове забезпечення
5.1. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в селищному бюджеті на відповідну галузь по КФК 250404 «Інші видатки на соціальний захист населення» та відповідно до кошторисних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6. Очікувані результати виконання
6.1. Результатом надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян є покращення їх матеріального становища.
6.2. Результатом надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого є часткове відшкодування витрат на поховання особам, які проводили поховання.