Зворотній зв'язок

Click to refresh

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі

Стару версію сайту дивіться тут:

http://vilshanka.ucoz.ua/

Статті

Р І Ш Е Н Н Я
від «22» січня 2015 р.
№ 26
смт Вільшанка
Про затвердження Положення про
помічника-консультанта
депутата Вільшанської селищної ради
Відповідно до пункту 53 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», селищна рада
ВИРІШИЛА:


Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Вільшанської селищної ради сьомого скликання згідно з додатком.
Селищний голова В.Харковенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням селищної ради
від 22.01. 2016 р. № 26
ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта
депутата Вільшанської селищної ради
Р о з д і л I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Депутат селищної ради (надалі – депутат) може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Положенням.
1.2.Помічником-консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має загальну середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.
1.3.Помічник-консультант працює на громадських засадах.
1.4. Помічник-консультант у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.
Р о з д і л II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
2.1. Помічник-консультант депутата має право:
1) позачергово бути прийнятим головою селищної ради, секретарем селищної ради, заступником селищного голови, входити і перебувати у приміщенні селищної ради, її відділів та управлінь за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;
2) бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради у відведених для цього місцях, засіданнях виконавчого комітету;
3) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій селищної ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;
4) на ознайомлення з актами прийнятими селищною радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою, органами виконавчої влади;
5) отримувати за письмовим зверненням депутата від виконавчих органів та посадових осіб селищної ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;
6) отримувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ;
7) оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях селищної ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій;
8) за письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою керівників виконавчих органів селищної ради користуватися розмножувальною та обчислювальною технікою.
2.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний:
1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;
2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата;
3) дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату селищної ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;
4) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
5) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій;
6) виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчими органами селищної ради та їх посадовими особами, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
7) допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство;
8) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
9) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання;
10) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;


Р о з д і л III. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ
3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, оганізацію їх роботи здійснює особисто депутат.
3.2. Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах п’яти) помічників-консультантів, які працюють на депутата.
3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата селищної ради секретарю селищної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду, дата зарахування. До письмового подання депутата селищної ради додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, дві фотокартки розміром 3x4 см та інші документи, передбачені законодавством.
3.4. Помічник-консультант звільняється з посади:
1) за письмовим поданням депутата на ім’я секретаря селищної ради;
2) у разі припинення повноважень депутата селищної ради – з дати їх припинення.
Р о з д і л IV. Посвідчення помічника-консультанта депутата Вільшанської селищної ради
Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради
4.1. Помічник-консультант депутата селищної ради має посвідчення, що підтверджує його особу і повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.
4.2. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради видається за письмовим поданням депутата селищної ради голові селищної ради.
4.3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата селищної ради з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його до виконавчого апарату селищної ради у триденний строк з моменту припинення його повноважень.
Опис посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради
4.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради ідентичне посвідченню депутата селищної ради VІІ скликання розміром 90 х 60 мм.
4.5. З одного боку вміщено зображення малого Державного Герба України, а з іншого боку зображення малого Герба Вільшанської селищної ради між Гербами – текст такого змісту:
Вільшанська селищна рада
Кіровоградської області
ПОСВІДЧЕННЯ ДЕПУТАТА

4.6. З другого боку посвідчення, в лівій його частині, міститься фотокартка помічника-консультанта депутата селищної ради розміром 40 х 30 мм, завірена гербовою печаткою Вільшанської селищної ради.
В горі, посередині вміщено текст такого змісту:
Помічник-консультант на громадських
засадах депутата Вільшанської селищної ради VІІ скликання
Вільшанський виборчий округ №____
Прізвище
Ім'я по батькові
4.7. Посвідчення підписується головою Вільшанської селищної ради.